Žiaci z Revúcej a Jelšavy si v súťaži Medzníky 2.svetovej vojny overili svoje dejepisné vedomosti

0
2618

Pre žiakov 9.roč. základných škôl zorganizovalo Centrum voľného času Revúca v spolupráci so základnou organizáciou zväzu protifašistických bojovníkov v Revúcej, okresné kolo – 5.ročník dejepisnej súťaže s názvom Medzníky 2.svetovej vojny.

Súťaž sa konala 6.apríla 2018 v spoločenskej miestnosti CVČ. Na základe prihlášok sa jej zúčastnili 3 základné školy, spolu 11 žiakov. Za každé družstvo súťažili 3 žiaci a 2 prišli ako náhradníci. Overili si svoje vedomosti o tejto problematike v troch súťažných kolách.

1.kolo – formou testu, keď v časovom intervale 15min členovia družstva riešili samostatne test pozostávajúci z 21 otázok. Hodnotil sa najlepší a najhorší test.
2.kolo – formou výberu otázky „naslepo“, správna odpoveď bola ohodnotená 2 bodmi. Možnosť odpovedať mali aj ostatné družstvá. Riskovaním a nesprávnou odpoveďou mohli body aj stratiť.
3.kolo – za päť súťažných úloh mohli získať družstvá 10 bodov, za správnu identifikáciu pamätného miesta.

Družstvá získali v jednotlivých kolách body nasledovne:

Umiestnenie Škola 1.kolo 2.kolo 3.kolo Spolu
1. ZŠ J. A. Komenského Revúca 45 15 6 66
2. GMK Revúca 34 9 6 49
3. ZŠ s MŠ Jelšava 35 13 0 48

Členovia umiestnených družstiev získali vecné ceny a družstvá boli odmenené diplomom. Súťaž sledovala odborná porota v zložení:
Štefan Haviar – predseda poroty, MO SZPB v Revúcej
Jozef Šuhaj – člen poroty, MO SZPB v Revúcej
Ing. Igor Kvetko, PhD. – člen poroty, vedúci oddelenia školstva, telesnej kultúry a športu

Predseda poroty Štefan Haviar na záver poďakoval všetkým zúčastneným žiakom, pedagogickým pracovníkom za prípravu žiakov na túto súťaž a organizátorom vyslovil pochvalu za výborne pripravenú súťaž.

ZDIEĽAŤ

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Vložiť komentár
Vložte svoje meno