V Hrhove chystajú „lesnícke dožinky“

0
171

Podobne ako poľnohospodári v auguste oslavujú dožinkami úspešnú žatvu, lesníci v máji odovzdaním jedľového venca slávia koniec jarného zalesňovania. V obci Hrhov (okres Rožňava) si tieto tradície pripomenú 10. mája pásmom zvykov z lesníckeho prostredia. Zároveň zverejnia informácie o jarnom zalesňovaní na území štátneho podniku Lesy SR. Súčasťou podujatia bude slávnostné vyhlásenie 49. významného lesníckeho miesta Hrhovské (ne)spustnuté stráne. Informoval o tom podnikový hovorca Radko Srnka.
Štátny podnik Lesy SR, inšpirovaný aktivitou UNESCO a medzinárodným programom ochrany svetového dedičstva, vytvára od roku 2007 sieť významných lesníckych miest. Na území Slovenska mapuje, obnovuje, ochraňuje a zviditeľňuje mimoriadne hodnotné lesnícke lokality ako súčasť prírodného a kultúrneho dedičstva národa.
Srnka uviedol, že lesy nad Hrhovom, ktoré rastú na vápencovom masíve Slovenského krasu, neboli vždy tak zelené, ako sú dnes. Stromy a ďalšiu zeleň vrátila na spustnuté stráne snaha lesníkov pomôcť prírode.
„Základným princípom lesného hospodárstva na Slovensku je zabezpečenie trvalosti existencie lesa na danom území. To sa v tomto jarnom období realizuje aj zalesňovaním. Výsadbou sadeníc lesných drevín sa obnovujú najmä lesné plochy, kde les podľahol kalamitám, nepriaznivému počasiu či škodlivému hmyzu,“ povedal generálny riaditeľ Lesov SR Marian Staník.
Doplnil, že Slovenská republika sa svojou lesnatosťou na úrovni 41% zaraďuje medzi európske krajiny s najvyšším podielom lesov voči rozlohe. „Svedčí to o poctivom a erudovanom prístupe lesníkov k obhospodarovaniu lesa v duchu trvalo udržateľného rozvoja a zachovania ekologickej stability,“ dodal generálny riaditeľ.
V pôsobnosti štátneho podniku sa každoročne vysádza okolo 15 miliónov nových stromčekov s najväčším zastúpením buka (42 %). Ihličnaté dreviny tvoria pri obnove porastov približne tretinu s dominanciou smreka a menším zastúpením jedle, smrekovca a borovice. Takmer polovica týchto plôch je obnovovaná aj prirodzene prostredníctvom zmladenia z okolitých porastov.

ZDROJTASR
ZDIEĽAŤ

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Vložiť komentár
Vložte svoje meno