Prehliadka prednesu poézie a prózy v Materskej škole v Rožňave

0
1727

Reprezentantov materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta privítala Materská škola na Ulici Ernesta Rótha v Rožňave na prehliadke prednesu poézie a prózy.

Podujatie sa uskutočnilo v rámci školských podujatí Mesiaca knihy i pri príležitosti 190. výročia narodenia Pavla Dobšinského, rodáka z nášho okresu a  zberateľa ľudovej slovesnosti.

Pozvanie na stretnutie so škôlkarmi a ich pani učiteľkami prijali: PaedDr. Janka Mičudová, vedúca odboru školstva kultúry, mládeže a športu MÚ v Rožňave, Mgr. Monika Kerekešová, riaditeľka ZUŠ v Rožňave a Mgr. Erika Jergová, učiteľka primárneho vzdelávania v ZŠ Ul. pionierov v Rožňave.

Deti svojim vystúpením dokázali, že výchovno-vzdelávacie aktivity v materských školách sú zmysluplné, všestranné, podporujú nielen rozvoj kľúčových kompetencií detí, ale stimulujú i rozvoj špecifických daností detí. Predstavili sa s rôznorodou paletou veršíkov a rýmov v básničkách i rozprávkovými príbehmi slovenských autorov. Porota nešetrila uznaním a obdivom, pretože vďaka svojim detským umeleckým prednesom si deti získali sympatie poroty.
Odmena pre deti bola v podobe detských publikácií a drobných vecných darčekov.

ZDIEĽAŤ

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Vložiť komentár
Vložte svoje meno