Obchodná akadémia Rožňava opäť zabodovala v Prahe

0
2941

V dňoch 21. – 23.3.2018 sa konal v Prahe 24. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem. Za účasti 110 cvičných firiem zo 7 štátov – Belgicko, Česká republika, Slovenská republika, Rakúsko, Rumunsko, Španielsko, Taliansko. Tento veľtrh pravidelne usporadúva študentská firma Antre, s.r.o. (Obchodná akadémia Heroldovy sady 1, Praha), pod záštitou primátorky hlavného mesta Prahy a ministra školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky.

Na veľtrhu sa zúčastnili dve cvičné firmy z Obchodnej akadémie v Rožňave – firma Rio Dolce – výroba čokolády a predaj cukrárenských výrobkov na priamu konzumáciu a firma Ovečka Anička– výroba mliečnych produktov, predaj čajov, výroba a predaj remeselníckych produktov, organizovanie kultúrnych a iných podujatí, poskytovanie obslužných služieb.

Desať žiakov pod vedením učiteliek Ing. Zuzany Šivecovej a Ing. Stanislavy Lukáčovej súťažilo s ostatnými firmami v 6 kategóriách v oblasti obchodovania, marketingu, vystupovania a prezentácie svojich výrobkov.

Vďaka kvalitnej odbornej príprave, vedomosti a zručnosti si žiaci doniesli na Slovensko krásne ceny a umiestnenia.

Vyhodnotenie:
Kategória Najlepší stánok – firma Rio Dolce sa umiestnila na 1.mieste a cvičná firma Ovečka Anička na 6.mieste z 59 zahraničných cvičných firiem. Predmetom hodnotenia bol celkový vzhľad stánku, prístup k zákazníkovi vrátane komunikácie v anglickom jazyku a správne vypĺňanie účtovných dokladov.
Kategória Najlepšia prezentácia – firma Rio Dolce sa umiestnila na 1.mieste a firma Ovečka Anička na 3.mieste z 59 zahraničných firiem. Predmetom hodnotenia bolo grafické spracovanie, gramatická a štylistická správnosť a originalita katalógu.
Disciplína „90 sekúnd vo výťahu“ – cvičná firma Rio Dolce sa umiestnila na 2.mieste zo všetkých prihlásených cvičných firiem. Podstatou tejto disciplíny bolo náhodné stretnutie s členom cvičnej firmy, ktorý počas 90 sekúnd má predstaviť svoju firmu v anglickom jazyku.
Kategória Najlepší katalóg – firma Ovečka Anička aj Rio Dolce sa umiestnili na 6.mieste z 59 zahraničných cvičných firiem. Predmetom hodnotenia bola gramatická a štylistická správnosť, originalita, grafické spracovanie, zaujímavosť ponuky a celkový dojem.
Kategória Najlepšia firma na veľtrhu – predstavuje súčet bodov z kategórií stánok, katalóg a prezentácia. Firma Rio Dolce sa umiestnila na 4.mieste a Ovečka Anička na 10.mieste zo 110 cvičných firiem.

O kvalite vyučovania v obchodnej akadémii svedčí aj to, že si jej žiaci priniesli do Rožňavy 4 víťazné poháre a množstvo neopakovateľných skúseností a spomienok.
Praktické zručnosti, ktoré získali žiaci pri obchodovaní zo zahraničnými firmami, budú môcť úspešne využiť aj vo svojej odbornej praxi.

K nádherným výsledkom srdečne blahoželáme! A škole prajeme veľa, veľa takýchto úspešných žiakov.

Účasť na veľtrhu cvičných firiem bola aj finančne náročná. Poďakovanie patrí sponzorom, ktorí prispeli k úspešnej reprezentácii školy, mesta, Košického samosprávneho kraja a samozrejme aj Slovenska.

ZDIEĽAŤ

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Vložiť komentár
Vložte svoje meno