FOTO: Skvelý nápad. Žiaci z gymnázia v Dobšinej vymenili klasické vyučovanie za týždeň vedy a techniky.

0
203
Foto: gymdobsina.edupage.org

Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

„Jednalo sa o prvý ročník tohoto podujatia na našej škole a cieľom bolo odprezentovať niečo, čo sa možno nezmestí do rozsahu vyučovania, alebo sa to vôbec neučí, prípadne niečo, čo je našim hobby a čo sme chceli priblížiť ostatným“. informuje náš web triedny učiteľ z gymnázia v Dobšinej, Mgr. Matúš Lux.

Cieľom Týždňa vedy a techniky je zlepšiť vnímanie vedy a techniky, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín. Aj naša škola prispela k popularizácii vedy a techniky prostredníctvom prezentácií, rôznych vzdelávacích aktivít a pokusov. Počas tohto dňa boli dvere gymnázia otvorené širokej verejnosti.

„Chceli sme brány našej školy otvoriť verejnosti, teda nie len žiakom a ich rodičom.“ dodal Matúš Lux.

Chemická sopka? Blesky v skúmavke? Bengálske ohne? Faraónove hady? Papier, ktorý nezhorí? Mágia či farebné zmeny pri redoxných reakciách? Môžeme zapáliť oheň vodou? Odpoveďami na tieto otázky boli fantastické pokusy maturantov z dobšinského gymnázia pod vedením Ing. Renáty Turicovej.

Leonarda da Vinciho si väčšina ľudí spája s obrazmi a sochami. Nie každý však vie, že bol aj vynikajúcim vedcom, vynálezcom, architektom a bádateľom. O jeho vynálezoch a návrhoch si tretiaci, vedení Mgr. Luciou Fafrákovou pripravili zaujímavé prezentácie, dokonca zostavili modely niektorých jeho vynálezov.

,,V neposlednom rade bolo cieľom zapojiť do týchto aktivít našich žiakov, ktorí sa tak aspoň na chvíľu stali tiež učiteľmi,“ ďalej hovorí triedny učiteľ.

Ako vzniká zvuk, ako sa zapisuje na platne, vedia dnešné deti, čo je vlastne platňa a gramofón? Odpovede na tieto otázky dostali účastníci na prezentácii Mgr. Matúša Luxa Hudba z vinylu – ako a prečo, ich farby, veľkosti a tvary. V rámci témy Prírodné fenomény si žiaci kvarty s ich triednou Mgr. Miriam Liptákovou pripravili a odprezentovali na animáciách nielen im známe javy, ako zemetrasenie, sopky, polárna žiara, tsunami, ale aj tornáda, hurikány, podvodný ľadový dotyk smrti, undulatus asperatus, ohnivá dúha, diery v nebi a iné.

Aké máte percento telesného tuku, aká je hladina cukru vo vašej krvi, máte dobrý tlak, viete si vypočítať BMI index? A viete, ako postupovať v situácii, keď potrebujete poskytnúť prvú pomoc spolužiakovi, kamarátovi, niekomu v rodine? Toto a mnoho iného ste mohli zažiť na stanovišti vedenom PaeDr. Monikou Leškovou a žiakmi septimy a oktávy s názvom Prvá pomoc.

Veľmi zaujímavou a asi najviac netradičnou bola prednáška Mgr. Jána Kubaského na tému Lov naprieč storočiami. Účastníci sa dozvedeli informácie, ako sa vyvíjal lov od základného spôsobu obživy človeka až po jeho dnešné ponímanie ako záujmovej činnosti ľudí. Boli oboznámení s druhmi zbraní používaných pri love v historickom priereze, so zvieratami, ktoré pri love človeku pomáhajú, a tiež im bola priblížená etická stránka lovu a poľovníctva. Prítomní si dokonca mohli na ilustráciu pozrieť poľovnícke trofeje zveri žijúcej v našich zemepisných šírkach.

No a keď ste chceli hravým spôsobom preniknúť do tajomstiev programovania a riadenia, tak pre vás bola pripravená praktická aktivita na vytvorenie funkčných modelov, ktoré ste si sami mohli naprogramovať pod vedením RNDr. Viery Hroncovej.

Akcia bola veľmi vydarená. Zúčastnilo sa na nej okrem žiakov z dobšinského gymnázia viac než 50 ľudí rôznych vekových kategórií.

ZDROJroznavaplus.sk
ZDIEĽAŤ

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Vložiť komentár
Vložte svoje meno