FOTO: Pripomenuli sme si Československú republiku. Výstavu si môžete pozrieť do konca januára 2019.

0
291
Foto: Nikol Krepsová / Zdroj: roznavaplus.sk

Vznik Československa

Oficiálny dátum vzniku nového štátu v strednej Európe – Československa je 28. október 1918, kedy bola prevzatá v Prahe moc a ustanovená vláda. Slovensko sa k novému štátu pripája 30. októbra 1918 v Turčianskom Sv. Martine prijatím Deklarácie slovenského národa (Martinská deklarácia).

Podujatie Československý deň

Pripomenúť si Československú republiku a podnietiť záujem verejnosti o medzivojnové dejiny je zámerom podujatia Československý deň, ktoré sa uskutočnilo v utorok 13. novembra v priestoroch Baníckeho múzea v Rožňave. V tento deň išlo o sprievodnú akciu k aktuálnej výstave Gemer v období prvej ČSR a zároveň aj o súčasť série podujatí Košického samosprávneho kraja Osmičková jeseň.

Program bol určený pre širokú verejnosť so začiatkom o 15:30 h v priestoroch Galérie Baníckeho múzea v Rožňave. Na úvod si záujemcovia mali možnosť vypočuť zaujímavé prednášky od autorov výstavy.

Pavol Lackanič ich zoznámil bližšie s významnými priemyselnými podnikmi na Gemeri v období prvej ČSR a Pavol Horváth načrtol tému úlohy československej armády pri začleňovaní Gemera do novovznikajúceho štátu v strednej Európe.

Následne autori účastníkov previedli celou výstavou a poskytnli im doplňujúce informácie k dôležitým momentom, osobnostiam a oblastiam života v medzivojnovom období. K rozšíreniu informácií poslúži aj vydaná informačná skladačka k výstave s autentickými dobovými fotografiami. 

Verejnosť si bude môcť pozrieť výstavu aj po tomto podujatí až do 31. januára 2019. Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Gemer v novom štáte

Gemer sa stal hraničným územím medzi Československom a Maďarskom. Pravzatie moci novým štátom sa uskutočnilo v januári 1919 po príchode československého vojska a úradov do regiónu. Záležitosti na Slovensku riešil minister s plnou mocou pre územie Slovenska, ktorým sa stal Vavro Šrobár. Ten okamžite využil rozsiahle právomoci, aby postupne konsolidoval pomery svojim nariadením z 8. januára 1919. Po viacerých zmenách priebehu hraníc, boli nové hranice vytýčené v súčasnej podobe v roku 1921. Na základe toho sa v československom štáte nachádza takmer celý Gemer, s výnimkou okolia mesta Putnok, ktoré pripadlo Maďarsku. Administratívne patril Gemer v rokoch 1918-1922 do župy Gemer-Malohont, neskôr v rokoch 1923-1928 do Podtatranskej veľžupy a po územnej reforme od roku 1928 do Slovenskej krajiny. Prvým županom sa stal Samuel Draxner (december 1918-máj 1919).

Počas existencie 1.ČSR popri fungujúcich starších závodoch (papierne v Slavošovciach) a celulózka v Gemerskej Hôrke, Rimamuránska spoločnosť) boli založené nové priemyselné podniky – magnezitové závody v Jelšave (1928), Azbest Dobšiná (1928).

Gemer počas celého medzivojnového obdobia tvorili 3 okresy – Rožňava, Revúca a Tornaľa, kde žilo v roku 1930 – 87 359 obyvateľov, z toho 44 823 československej, 34 562 maďarskej a 2195 nemeckej národnosti.

 

 

 

ZDROJroznavaplus.sk
ZDIEĽAŤ

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Vložiť komentár
Vložte svoje meno